Cancel
Lifted Market

Ganjatarian Edibles - Ottawa

Menu

Product

16924435 20181103 231114
Master purple kush
1/8
$35
1/4
$60
1/2
$120
Oz
$200
1

More indica

16649003 img 20181027 094930 413
Pink Kush
1/8
$35
Oz
$200
17377660 img 20181116 154926 434
Krafted tuna cans
1/4
$80
Photolandscape
Critical OG Kush
1/8
$35
Oz
$210
30
30
0:00 / 0:00